Als u een ongeluk krijgt terwijl u op de fiets zit, dan kunt u flink gewond raken. Een val met de fiets kan leiden tot breuken, schaafwonden maar ook tot intern letsel of zelfs hersenletsel. Net als voetgangers zijn fietsers kwetsbare verkeersdeelnemers. Zij nemen binnen de wet een aparte plaats in en voor hen gelden andere regels dan voor de overige verkeersdeelnemers. De belangrijkste regel is dat fietsers en voetgangers altijd recht hebben op een letselschadevergoeding, ongeacht de schuldvraag. Zij krijgen minimaal 50% van hun schade vergoed en dit percentage kan oplopen naar maximaal 100%. We bekijken hierna wat kwetsbare verkeersdeelnemers precies zijn, hoe het zit met het claimen van letselschade, welke kostenposten er allemaal voor vergoeding in aanmerking komen en wat smartengeld is. Tenslotte leggen wij u uit waarom u juridische bijstand moet inschakelen.

Kwetsbare verkeersdeelnemer

Zoals gezegd zijn fietsers en voetgangers kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit is in de wet zo geregeld. Zij zijn ook echt kwetsbaarder dan andere verkeersdeelnemers. Automobilisten lopen minder risico op letsel als zij een aanrijding hebben met een fietser of voetganger. Zij zijn immers beschermd door hun voertuig. Bestuurders van een motor maar ook van een bromfiets dragen vaak verplicht een helm en lopen minder risico op zwaar hersenletsel. Om de kwetsbare verkeersdeelnemers te beschermen is in de wet bepaald dat zij altijd een letselschadevergoeding krijgen. Ook als het ongeval geheel of gedeeltelijk aan hun eigen handelen is te wijten. Regel is dat het overige verkeer voortdurend rekening moet houden met fietsers en voetgangers. Ook met jonge kinderen die eveneens een aparte plaats innemen binnen de wegenverkeerswet. Zij moeten hun snelheid zodanig aanpassen dat zij altijd tijdig kunnen remmen en een aanrijding met een kwetsbare verkeersdeelnemer kunnen voorkomen.

Schuldvraag

Om met succes letselschade te claimen moet worden nagegaan welke partij schuldig is aan het ongeluk. Dit is bij een aanrijding met een voetganger of fietser niet anders, maar ongeacht de uitkomst heeft de fietser altijd recht op minimaal 50% van zijn of haar letselschade kosten. Heeft de voetganger of fietser zelf schuld aan het ongeluk dan zal het bij deze 50% blijven. Naarmate de fietser minder schuld heeft of helemaal geen schuld zal het percentage oplopen. Er zijn verschillende verdelingen mogelijk, bijvoorbeeld 75%/25% of bijvoorbeeld 80%/20%. In veruit de meeste gevallen worden letselschadezaken zonder tussenkomst van de rechter afgehandeld. Slechts in zeer weinig gevallen, zo’n 5%, is het nodig een rechtszaak aan te spannen. Uw letselschade advocaat overlegt met de andere partij en doorgaans worden afspraken gemaakt over de letselschadevergoeding.

Letselschade posten

Bij een ongeluk met een fietser zijn er allerlei verschillende kostenposten mogelijk. Dit hangt helemaal af van de situatie, van het ongeval en van de persoonlijke situatie van het slachtoffer. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van kostenposten, maar deze opsomming is niet compleet omdat er ook nog kostenposten kunnen zijn die hier niet worden genoemd.

Medische kosten

Letselschade leidt doorgaans tot allerlei medische kosten. Uw ziektekostenverzekering zal het leeuwendeel hiervan vergoeden, maar lang niet alle kosten worden vergoed. Het kan gaan om kleine bedragen zoals voor het aanschaffen van pijnstillers en verband, maar ook om grote kosten. Misschien heeft u langdurig fysiotherapie nodig en bent u hiervoor niet verzekerd. De meeste medicijnen worden vergoed maar vaak bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Hetzelfde geldt voor andere medische kosten.

Schade aan eigendommen

Bij een ongeval gaat ook altijd iets stuk. Om te beginnen de fiets waarop u reed maar ook uw jas, schoenen, bril of spullen die u bij zich had zijn meestal stuk. Deze spullen moeten worden gerepareerd of vervangen en dit brengt kosten met zich mee. Deze kosten krijgt u vergoed.

Gevolgschade

Naast de directe schade zoals de medische kosten en kosten van kapotte eigendommen kunnen er nog meer gevolgen zijn na een ongeluk. U kunt een tijd niet werken of maar gedeeltelijk werken, u heeft hulp nodig bij de persoonlijke verzorging of bij de verzorging van kinderen. U moet hulp inschakelen voor van alles en nog wat en misschien ook extra kosten maken voor vervoer. Wellicht kunt u zelf geen auto besturen en moet u een taxi nemen of in ieder geval met het openbaar vervoer reizen. Voor al deze kosten moet u worden gecompenseerd en krijgt u een letselschadevergoeding.

Juridische bijstand

Om uw kosten te claimen bij de wederpartij heeft u juridische bijstand nodig van een expert. De tegenpartij heeft doorgaans ook een expert en de meeste mensen hebben niet de kennis of mogelijkheid om zelf een juridische procedure te starten. Daarbij komt dat u wel iets anders aan uw hoofd heeft na een ongeluk met de fiets met letselschade. Uw herstel.

Smartengeld

Helemaal los van de vergoeding van alle kosten waar u recht op heeft, heeft u bij letselschade als fietser vaak ook recht op een vergoeding smartengeld. Dit is een vergoeding voor het verdriet en de pijn die u heeft gehad of misschien nog zult moeten lijden. Hoe ernstiger de letselschade of hoe ernstiger het letsel, hoe hoger de vergoeding smartengeld zal zijn. Ook als het ongeluk impact heeft op de rest van uw leven heeft u recht op een vergoeding smartengeld. De bedragen kunnen behoorlijk variëren en zijn helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van het ongeluk. In het verleden gedane uitspraken door rechters zijn opgenomen in de smartengeldgids. Uw letselschade advocaat kan samen met u nagaan op welke vergoeding smartengeld u ongeveer recht zal hebben.

Heeft u een ongeluk gehad terwijl u op de fiets zat, dan kunt u het beste zo snel mogelijk een letselschade advocaat inschakelen om alle kosten tijdig te claimen. De wederpartij moet aansprakelijk worden gesteld, er moet een berekening worden gemaakt van alle kosten en dit kan een ingewikkelde kwestie zijn. De advocaten van RN Letselschade hebben een jarenlange ervaring en zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving. Wij hebben vestigingen in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam en vanuit deze vestigingen bezoeken wij iedereen in Nederland om hen te adviseren en te informeren. Omdat u recht heeft op vergoeding van alle kosten, heeft u ook recht op een vergoeding van de kosten van juridische bijstand. Onze hulp kost u dus niets.

Letselschade berekenen

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online