Een hersenschudding is het gevolg van een klap tegen het hoofd. De meeste ongelukken waarbij iemand een hersenschudding oploopt gebeuren in en om het huis. Vaak gaat het om kleine kinderen en ouderen. Een val van de trap of van een speeltoestel, na een val uit bed of van de fiets. Je kunt echter ook een hersenschudding oplopen door de schuld van iemand anders. Als gevolg van een aanrijding bijvoorbeeld. In dat geval heb je recht op een vergoeding van alle schade die het gevolg is van de hersenschudding.

Symptomen van een hersenschudding

Een klap tegen het hoofd kan leiden tot bewusteloosheid. Je kunt enkele seconden bewusteloos raken maar het kan ook enkele minuten duren. Het gebeurt nog wel eens dat het slachtoffer zich niet meer kan herinneren wat er direct na de klap is gebeurd. Dit heet posttraumatische amnesie. Het gat in het geheugen kan een paar minuten beslaan maar ook enkele uren bestrijken. Andere symptomen van een hersenschudding zijn:

  • Hoofdpijn
  • Sufheid
  • Verwardheid
  • Overgeven of misselijk zijn
  • Instabiel lopen
  • Duizeligheid

Na de klap kan het slachtoffer ook volledig stil zijn en bijvoorbeeld niet huilen. Aan de buitenkant is niet altijd te zien dat iemand letsel aan het hoofd heeft opgelopen. Daarom is het verstandig om bij twijfel altijd een arts te raadplegen. Deze kan een inschatting maken van de risico’s op een hersenschudding en indien nodig het slachtoffer doorverwijzen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Dit nader onderzoek bestaat meestal uit het maken van een CT-scan.

Behandeling van een hersenschudding

Vroeger werd na het oplopen van een hersenschudding strikte bedrust voorgeschreven. Dit blijkt niet de beste behandeling. Nog steeds is rust wel cruciaal maar beter is het om langzaam de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Uiteraard indien mogelijk. Bij ernstige hersenschuddingen is een opname in het ziekenhuis soms noodzakelijk of wordt een wekadvies gegeven. Bij kinderen onder de zes jaar wordt altijd een wekadvies gegeven. Dit houdt in dat het kind om de zoveel uur wakker moet worden gemaakt om te kijken of alles goed is en het kind nog helder is.

Letselschade claimen

Heeft iemand een hersenschudding opgelopen door de schuld van iemand anders, dan heeft het slachtoffer recht op een volledige schadevergoeding. Uiteraard moet kunnen worden bewezen dat het ongeluk de schuld is van iemand anders. Alle kosten komen voor vergoeding in aanmerking: medische kosten die niet worden vergoed door de ziektekostenverzekering, gederfde inkomsten omdat men enige tijd niet kan werken en alle andere kosten waarmee het slachtoffer wordt geconfronteerd. RN Letselschade kan jou helpen bij het claimen van letselschadevergoeding bij een hersenschudding. Ben je bijvoorbeeld betrokken bij een aanrijding en heb je een hersenschudding opgelopen? Wij claimen jouw kosten bij de schuldige partij. De kosten van onze werkzaamheden vallen onder de schadevergoeding dus je hoeft zelf geen kosten te maken. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Je kunt via de website zelf al een eerste letselschade berekening maken zodat je een indruk krijgt van de vergoeding waarop je recht hebt. Wij komen bij je thuis om een en ander te bespreken, in heel Nederland.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online