De beste letselschadeadvocaat helpt je, net als een letselschade jurist of expert bij het claimen van letselschade. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van letselschade moet je wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet om te beginnen duidelijk zijn dat het letsel dat je hebt opgelopen is ontstaan door toedoen van iemand anders. Je bent bijvoorbeeld buiten je schuld betrokken geraakt bij een aanrijding. Om de maximale vergoeding te claimen waarop je recht hebt is het slim om een letselschadeadvocaat in te schakelen. Dat is echter niet altijd nodig, een letselschade jurist kan je in de meeste gevallen ook helpen. Wat het verschil is tussen beide varianten en wanneer je wél voor een letselschadeadvocaat kiest vertellen we in dit artikel.

Eerst wat meer over letselschade

Letselschade is schade die het gevolg is van een ongeluk. Dat kan op het werk zijn, een verkeersongeluk of een ander ongeluk. Je kunt natuurlijk een ongeluk krijgen door eigen schuld. In dat geval heb je geen recht op een vergoeding van je letselschade. Is het echter de schuld van iemand anders dat je schade hebt, dan heb je wél recht op vergoeding. Letselschade kan betrekking hebben op allerlei zaken. Om te beginnen natuurlijk de schade van het letsel, de verwonding. Medische kosten en kosten om met een taxi naar het ziekenhuis te gaan. De schade kan echter veel verder gaan en hoog oplopen. Bijvoorbeeld omdat je een hele tijd niet kunt werken of blijvende schade hebt zoals invaliditeit. De hulp van een expert als een letselschadeadvocaat kan dan meestal niet worden gemist als je een vergoeding wilt claimen.

Ernst van de letselschade

Het claimen van letselschade kan heel ingewikkeld zijn. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn natuurlijk. Als je op de stoep wordt aangereden door een fietser en je hebt alleen een zere vinger en een kapotte schoen dan is het redelijk eenvoudig op te lossen. De fietser betaalt een paar nieuwe schoenen en misschien nog iets extra voor de zere vinger en daarmee is de kous af. Ingewikkelder wordt het als je geen zere vinger hebt maar een gebroken been. Je moet naar het ziekenhuis, hebt veel pijn, moet in het gips en kunt 8 weken niet werken. Er komen ook nog kosten voor een fysiotherapeut bij en voor hulp in de huishouding. Letselschade claimen wordt al een stuk ingewikkelder. Een ernstig auto-ongeluk kan nog veel en veel meer kosten met zich meebrengen. Door operaties, blijvend letsel, een lange herstelperiode of het moeten missen van een lichaamsdeel. Een letselschadeadvocaat kan je dan helpen de maximale vergoeding te claimen, iets dat bijzonder ingewikkeld is bij dergelijke procedures.

Hulp bij claimen letselschade

Zeker als het om ingewikkelde letselschadezaken gaat is het verstandig altijd een letselschadeadvocaat of andere expert in te schakelen voor hulp bij het claimen van alle schade. Er moet iemand aansprakelijk worden gesteld, er moeten ingewikkelde berekeningen worden gemaakt, medische gegevens worden opgevraagd en soms een procedure worden gevoerd bij de rechtbank. Ook onderhandelingen met de wederpartij kun je beter niet zelf doen. Meestal moet worden onderhandeld met experts van verzekeringsbedrijven die precies weten hoe ze de zaak moeten aanpakken. Het is dan belangrijk dat jij als slachtoffer ook wordt vertegenwoordigd door een expert zoals een letselschadeadvocaat. Je bent er dan zeker van dat je krijgt waarop je recht hebt: een vergoeding voor alle kosten die het gevolg zijn van het ongeval. Of dat nu een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of ander ongeval is. Zodra iemand anders aansprakelijk is voor hetgeen jou is overkomen, heb je recht op letselschadevergoeding. In sommige gevallen heb je zelfs recht op vergoeding als het ongeluk wél jouw eigen schuld is. Dat kan het geval zijn bij een bedrijfsongeval maar bijvoorbeeld ook bij verkeersongelukken waarbij kinderen zijn betrokken.

De schuldvraag

Bij een ongeval is het vaak meteen duidelijk wiens schuld het is. Je staat bijvoorbeeld rustig te wachten bij een stoplicht en wordt van achteren aangereden. Maar het kan ook anders gaan. Er is een botsing op een kruispunt en het is onduidelijk wiens schuld het is. Misschien is er een zogenaamde kwetsbare verkeersdeelnemer zoals een fietser bij het ongeval betrokken. Dan kan het nog anders gaan: het is de schuld van de fietser maar de automobilist is aansprakelijk. Er kunnen ook twee partijen schuldig zijn, ieder voor een bepaald deel. Dat hoeft niet per se 50/50 te zijn. Je snapt dat het berekenen van de uiteindelijke letselschadeclaim dan heel ingewikkeld wordt. Zeker als er ook nog gevolgschade is.

Wat is gevolgschade

Letselschade kan heel divers zijn. Je hebt schade die een direct gevolg is van een ongeluk maar ook zogenaamde gevolgschade of indirecte schade. Dit is schade die een gevolg is van het feit dat je letsel hebt opgelopen maar heeft geen betrekking op het letsel zelf. Een paar voorbeelden van beide types schade zijn:

Directe letselschade:

  • Medische kosten; Denk aan de eigen bijdrage voor medicijnen of de kosten van fysiotherapie die niet worden vergoed
  • Vervoerskosten; Denk aan een taxi naar de dokter of het ziekenhuis
  • Verbandmiddelen en hulpmiddelen; Denk aan verband, pleisters, ontsmettingsmiddelen, pijnstillers en het huren van krukken of een sta-op stoel

Gevolgschade:

  • Inkomstenderving omdat je een tijd niet kunt werken of minder kunt werken
  • Kosten voor huishoudelijke hulp omdat je het even niet zelf kunt
  • Kosten voor kinderopvang, honden uitlaatservice of tuinman
  • Kosten in verband met studievertraging

Om met succes al deze letselschadeposten te kunnen claimen moet je wel kunnen aantonen dat je ze echt moest maken en gemaakt hebt. Dus bonnen en facturen bewaren!
Het bereken van al die kosten, bewijzen dat er recht op bestaat en in welke mate, is moeilijk. Dat laat je het best over aan een specialist zoals een letselschadeadvocaat.

Letselschade: jurist of advocaat

Wat is nou het verschil tussen een jurist en een advocaat? Beiden hebben met succes een rechtenstudie afgerond en mogen mensen helpen bij juridische vraagstukken. Een jurist echter mag die mensen niet vertegenwoordigen tijden een procedure bij de rechtbank of het gerechtshof. Daarvoor moet je advocaat zijn. Advocaten hebben na hun juridische studie stage gelopen en extra vaardigheden geleerd om met succes mensen te vertegenwoordigen tijdens een rechtszitting. Ze kunnen processtukken opstellen en weten precies hoe het werkt als er een juridische procedure moet worden gevoerd.

Wat kies je, een advocaat of een jurist

Voor letselschadezaken geldt in het algemeen dat het in beginsel niet uitmaakt of je een jurist of een advocaat inschakelt. Ze hebben allebei alle kennis van zaken in huis om je als slachtoffer optimaal bij te staan bij het claimen van letselschade. Belangrijk om te weten: meer dan 95% van de letselschadezaken wordt buiten de rechtszaal opgelost. Je hebt dus geen letselschade advocaat nodig, tenzij vanaf het begin al duidelijk is dat er een rechtszaak zal volgen. Dit kan het geval zijn als de schuldvraag onduidelijk is. Of als de wederpartij vanaf dag één elke aansprakelijkheid ontkent en er geen zicht is op verandering van die mening. Misschien gaat het om een zeer ernstig ongeval waarbij meerdere partijen zijn betrokken. RN Letselschade adviseert je altijd wat in jouw situatie het beste is. Een letselschade advocaat of een letselschade jurist.

Wat als je een jurist hebt maar een advocaat nodig blijkt te hebben?

Het kan gebeuren dat je een letselschade jurist hebt die jouw belangen behartigt. Helaas lukt het tijdens de onderhandelingen niet om tot overeenstemming te komen. Dit komt slechts in heel weinig gevallen voor, minder dan 5%. Toch is dat geen probleem want RN Letselschade beschikt over eigen huisadvocaten en kan jou aan een van deze advocaten koppelen. Deze kan dan jouw belangen behartigen tijdens de procedures.

De meeste letselschadezaken buiten de rechtbank

Hoe komt het eigenlijk dat veruit de meeste letselschadezaken buiten de rechtbank om worden afgewikkeld? Dat komt omdat de wederpartij de kosten zo laag mogelijk wil houden. Procederen bij een rechtbank kost (veel) geld. De verzekeringsbedrijven zitten niet te wachten op vele rechtszaken met alle kosten van dien. De partij die de rechtszaak verliest moet namelijk alle kosten betalen, óók de kosten van de rechtszaak en van de letselschadeadvocaat van de andere partij. Dat kan flink in de papieren lopen. Daarom doen ze er alles aan om, zoals dat heet, minnelijk te schikken. Dat betekent niets anders dan dat de partijen afspraken maken over de hoogte van de letselschadevergoeding. De letselschade jurist of -advocaat van RN Letselschade zal er alles aan doen om tijdens de onderhandelingen de maximale vergoeding voor jou te bedingen.

De kosten van de letselschadeadvocaat

De kosten van hulp en bijstand in letselschadezaken kost het slachtoffer niets. Of je nou kiest voor een advocaat of een jurist. Dit komt omdat alle kosten, dus ook de kosten van juridische hulp moeten worden vergoed door de schuldige partij. RN Letselschade zal, wanneer je je bij ons meldt, nagaan wat de kans van slagen is van jouw schadeclaim. Is het duidelijk dat de schuld bij een derde ligt dan kunnen we zonder kosten voor jou alle werkzaamheden verrichten. Doorgaans zal een letselschade jurist je bijstaan maar als een advocaat nodig is, of later nodig mocht zijn, dan zorgen wij daar uiteraard voor.

Letselschade claimen en de maximale vergoeding claimen? Kies voor RN Letselschade. Ervaren, betrokken en deskundig.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online