Heeft u door het toedoen van een ander een verwonding, pijn, lichamelijke of mentale schade opgelopen? Dan is er sprake van letselschade. Dat begint al bij een blauwe plek of een schaafwond tot aan blijvende invaliditeit. U kunt altijd contact met ons opnemen om te laten beoordelen of de letselschade ook daadwerkelijk de schuld van een ander is.

In het geval van schade door toedoen van een ander, kan u uw schade zowel in materiële als in immateriële zin claimen bij de tegenpartij. Dit dient u binnen de verjaringstermijn van vijf jaar te doen vanaf de datum van ongeval. De verjaringstermijn voor minderjarigen start op hun 18e levensjaar.

Verjaringstermijn is vijf jaar en is helaas verstreken. Wat nu?

De verjaringstermijn is verstreken, waardoor uw recht op een schadeclaim is komen te vervallen. Toch zijn er enkele mogelijkheden. Heeft u of heeft iemand anders namens u (partner/zoon/belangenbehartiger/etc.) in de afgelopen vijf jaar contact gehad met de aansprakelijke tegenpartij? Dan maakt u mogelijk nog kans op een schadevergoeding. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online