Letselschade is natuurlijk vaak van lichamelijke aard. Echter, er is altijd ook sprake van psychische schade en er kan zelfs sprake zijn van psychische schade zonder dat er ook lichamelijke schade is. Psychische schade wordt ook wel immateriële schade genoemd en komt net als lichamelijke schade voor vergoeding in aanmerking. Dit wordt dan smartengeld genoemd. De hoogte van de vergoeding smartengeld is niet eenvoudig vast te stellen omdat psychische schade zich nu eenmaal niet makkelijk laat berekenen. Daarom bestaat er zoiets als de smartengeldgids. In de smartengeldgids staan de bedragen die rechters in het verleden hebben toegekend in letselschadezaken. Uw letselschade advocaat kan met behulp van de smartengeldgids berekenen op welk bedrag aan smartengeld u ongeveer recht heeft.

Soorten psychische schade

Psychische schade heeft betrekking op doorstaan leed en/of op nog in de toekomst te doorstaan leed. Het gaat dan om gevoelens zoals pijn en verdriet, onzekerheid en angst.

Een voorbeeld: u raakt betrokken bij een auto ongeluk waarbij u diverse lichamelijke letsels oploopt. Dit brengt veel pijn met zich mee en dus psychische schade. Naarmate het letsel ernstiger is zult u meer pijn en verdriet te verwerken krijgen. Misschien moet u eens of meerdere keren worden geopereerd. Er kan sprake zijn van een langdurig herstelproces wat naast pijn en verdriet nog andere negatieve gevoelens met zich meebrengt. Onzekerheid over de herstelperiode en de vraag of u überhaupt nog wel volledig zult herstellen. Misschien heeft u angst niet meer aan het werk te komen of weet u al dat u uw oude beroep niet meer zult kunnen uitoefenen. Of een geliefde hobby of sport niet meer te kunnen beoefenen. Nooit meer tennissen of een instrument bespelen.

Sommige letsels leiden tot een gedragsverandering die blijvend is en dit brengt veel verdriet met zich mee, ook voor de mensen om het slachtoffer heen zoals de partner of de kinderen.

Psychische schade kan ook betrekking hebben op het verlies van een lichaamsdeel of het verlies van een zintuig. Niet meer kunnen zien of horen, niet meer kunnen ruiken of een arm of been nooit meer kunnen gebruiken. De ergste vorm van letsel is een dwarslaesie waardoor u voorgoed afhankelijk bent van anderen. Dit soort ernstige letsels leiden dan ook een hoge vergoeding smartengeld.

Misschien houdt u aan een ongeluk ontsierende littekens over en heeft u hierover veel verdriet. Zeker als er littekens in het gelaat zitten kan dit een grote impact hebben op het leven en het gevoel van welzijn.

Door een ander effect geshockt?

Het is mogelijk om psychische schade te lijden door de schuld van iemand anders zonder dat u daarbij zelf letselschade oploopt. U maakt een ernstig ongeval mee van iemand anders en heeft dit moeten zien. Dit kan ernstige psychische schade met zich meebrengen. U droomt er elke nacht van, heeft angsten, u durft niet meer zelf in een auto te rijden of met iemand mee te rijden, u krijgt paniekaanvallen en dergelijke. In sommige gevallen krijgt u ook voor dit soort situaties een vergoeding smartengeld. Neem contact op met RN Letselschade als u meer wilt weten over de mogelijkheden van het verhalen van psychische schade.

Contact ons om meer te weten te komen over uw recht op het verhalen van uw psychische schade.

Bereken eenvoudig jouw schadevergoeding

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online