Voetgangers nemen in het verkeer een speciale plaats in. Heb je letselschade opgelopen als voetganger dan kun je altijd rekenen op een letselschadevergoeding. In de wet wordt gesproken over zogenaamde kwetsbare verkeersdeelnemers. Naast voetgangers vallen hier ook fietsers onder en ook jonge kinderen nemen een speciale plaats in binnen de wet. Andere verkeersdeelnemers zoals scooters, bromfietsers en auto’s moeten meer rekening houden met deze kwetsbare verkeersdeelnemers. Zij zijn namelijk ook echt kwetsbaarder en lopen bij een verkeersongeluk doorgaans zwaarder letsel op dan andere verkeersdeelnemers. Gemotoriseerd verkeer moet hiermee rekening houden en zorgen dat tijdig kan worden afgeremd, zodat een aanrijding kan worden voorkomen.

Aansprakelijkheid bij aanrijding met voetganger

Indien een voetganger wordt aangereden door een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, heeft de voetganger altijd recht op een minimale vergoeding van zijn of haar schade voor 50%. Deze regel geldt altijd, ook als de automobilist helemaal geen schuld heeft aan het ongeval. Van deze regel wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen afgeweken. Bijvoorbeeld als er sprake is van grove nalatigheid of van opzet. Dit komt natuurlijk maar zelden voor. De voetganger heeft dus recht op een minimale vergoeding van 50% van zijn of haar schade, maar dit percentage kan oplopen naar 100%. In de meeste gevallen zal de automobilist voor meer dan 50% aansprakelijk worden gesteld. Andere percentages zijn ook mogelijk: bijvoorbeeld 80/20 of 75/25. Jouw letselschade advocaat zal hierover contact hebben met de tegenpartij.

Welke schade wordt vergoed?

Als je wordt aangereden als voetganger word je doorgaans geconfronteerd met veel schade. Voetgangers zijn kwetsbaar en een botsing met een auto kan zwaar letsel met zich mee brengen. Denk aan beenbreuken, inwendige bloedingen of bijvoorbeeld hersenletsel. Afhankelijk van de situatie en de ernst van het letsel wordt een schadevergoeding berekend. De ernst van het letsel is daarbij bepalend. Hoe ernstiger het letsel hoe hoger de schadevergoeding zal uitvallen. Hoewel zwaar letsel soms volledig zal genezen, ook zonder restverschijnselen, zal dit lang niet altijd het geval zijn. Het berekenen van letselschadevergoeding als voetganger is ingewikkeld omdat er bij letsel veel verschillende factoren en kostenposten meespelen. We bekijken deze hierna.

Schadeposten schadevergoeding

De kosten die het gevolg zijn van een verkeersongeluk zijn heel verschillend en in ieder geval weer anders. Allereerst komen de directe kosten voor vergoeding in aanmerking: reparatie van een kapotte jas, een kapotte bril of van andere kledingstukken die de voetganger aan had of van spullen die hij of zij bij zich had. Ook het vervoer naar een dokter of naar het ziekenhuis moet worden vergoed en als er ziekenhuisopnames of operaties nodig zijn dan komen deze kosten ook voor rekening van de schuldige partij. Alle kosten die de ziektekostenverzekering van de voetganger niet vergoedt moeten worden betaald door de schuldige partij.

Daarnaast kan er ook nog sprake zijn van indirecte schade. Als de voetganger ernstig gewond is geraakt, dan zal deze een tijd niet kunnen werken. Dit kan betekenen dat het slachtoffer minder inkomsten heeft. Het slachtoffer moet voor deze inkomstenderving worden gecompenseerd. Er zijn nog tal van andere kosten waarmee het slachtoffer kan worden geconfronteerd. Denk aan hulp in de huishouding, hulp voor het verzorgen van de kinderen of van persoonlijke verzorging van het slachtoffer. Het zal per geval verschillen welke kosten moeten worden vergoed. In ernstige gevallen kan het zelfs nodig zijn dat de woning wordt verbouwd of moet het slachtoffer verhuizen omdat deze in een benedenwoning moet wonen.

In zeer ernstige gevallen met ernstig letsel is zelfs opname in een verpleeginrichting nodig. Het spreekt voor zich dat de kosten dan hoog oplopen en deze ook moeilijk te berekenen zijn. Daarom dien je altijd de hulp van een letselschade advocaat in te schakelen. Je krijgt dan de maximale letselschadevergoeding.

Smartengeld

Loop je letselschade op als voetganger, dan heb je in veel gevallen ook recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de psychische schade en wordt ook wel immateriële schade genoemd. Elk ongeval brengt pijn en verdriet met zich mee. Je bent geschrokken, hebt pijn gehad, bent verdrietig geweest en wordt misschien ook in de toekomst nog geconfronteerd met allerlei gevolgen. Ongelukken tussen auto’s of brommers en voetgangers kunnen ernstige gevolgen hebben. Afhankelijk van jouw letsel en de gevolgen daarvan heb je recht op een vergoeding smartengeld. Deze staat geheel los van de vergoeding voor de letselschade kosten.

Het berekenen van een vergoeding voor pijn en verdriet is niet eenvoudig maar de smartengeldgids biedt hierbij uitkomst. Rechters hebben in het verleden al vaak smartengeld bedragen toegekend en deze zijn verzameld in de smartengeldgids. Zo kun je via jouw letselschade advocaat nagaan op welk bedrag je ongeveer recht zult hebben. Niet alleen het letsel zelf, maar ook de gevolgen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Een op zich niet ernstig letsel kan wel ernstige gevolgen hebben. Dit hangt af van jouw persoonlijke situatie.

Ben je een enthousiaste golfer en kun je door het ongeluk deze geliefde hobby niet meer uitoefenen dan is de impact van een en ander extra groot. Hetzelfde geldt voor het breken van een vinger indien je pianist of gitarist bent of blijvend letsel aan de benen als je bijvoorbeeld professioneel voetballer bent. De rechter zal per geval bekijken welke vergoeding op zijn plaats is.

De kosten van juridische bijstand

De kosten van juridische bijstand kunnen flink oplopen. Gelukkig hoef je deze zelf niet te betalen. De schuldige partij dient alle kosten te vergoeden en daar vallen ook de juridische kosten die je moet maken onder. Je kunt dus met een gerust hart een expert inschakelen zodat je zeker weet dat je de maximale vergoeding zult krijgen. RN Letselschade is een ervaren letselschadespecialist met veel ervaring en werkt door heel Nederland. Op de website van RN Letselschade vind je veel informatie over het claimen van letselschade en je kunt zelf al een proefberekening maken.

Het is goed om te weten dat in veruit de meeste gevallen de zaak wordt afgehandeld zonder tussenkomst van een rechter. Dit scheelt tijd én geld. Vaak kun je al een voorschot krijgen op de letselschade vergoeding. Uiteraard kunnen wij je hierover informeren en je bijstaan, zowel bij het claimen van letselschade als voetganger als het claimen van smartengeld. In alle gevallen worden de kosten van juridische bijstand meegenomen bij de schadeberekening en hoef je zelf niets te betalen. Deze kosten moeten door de schuldige partij worden vergoed.

Documentatie

Het is goed om te weten dat je vanaf het moment dat je letselschade oploopt de kosten van een en ander goed moet documenteren. Alleen kosten die je kunt bewijzen door middel van een bon of factuur komen voor vergoeding in aanmerking. Ook moet je kunnen bewijzen dat de kosten die je hebt gemaakt noodzakelijk waren. Zo is het noodzakelijk dat je een vergoeding krijgt voor de taxi naar het ziekenhuis of naar jouw werk, maar zal het minder voor de hand liggen dat je jouw taxikosten naar familie en vrienden vergoed krijgt.

Een en ander kun je het beste al snel overleggen met jouw letselschadespecialist zodat je vanaf het begin zorgt voor een goede documentatie. Let goed op de medische kosten die je moet maken als gevolg van het ongeluk. Denk aan pijnstillers, verband, de eigen bijdrage voor persoonlijke zorg en medicijnen en aan het eigen risico van uw ziektekostenverzekering die je wellicht moet aanspreken.

Wees extra alert als voetganger

Zoals hiervoor al gezegd ben je als voetganger extra kwetsbaar in het verkeer. Vrijwel alle andere verkeersdeelnemers vormen een gevaar omdat zij een grotere snelheid hebben. Niet alleen gemotoriseerd verkeer zoals auto’s en motoren, maar ook fietsers en zelfs jongeren op een skateboard of step kunnen een gevaar vormen. Wat de fiets betreft; steeds meer mensen hebben gekozen voor een elektrische fiets waardoor hun snelheid groter is dan je misschien gewend bent. Dit kan het inschatten van afstanden moeilijker maken waardoor de weg oversteken opeens een stuk lastiger wordt. Ook zien we steeds meer scootmobielen op straat, stoep en fietspad. De snelheid van een scootmobiel kan lastig zijn om in te schatten. Soms rijden zij bijzonder langzaam, maar ze kunnen ook een hoge snelheid ontwikkelen. Of onverwacht op de stoep rijden en de hoek omkomen. Dit kan leiden tot een aanrijding en vervelende verwondingen bij de voetganger.

Door de vergrijzing neemt ook de gemiddelde leeftijd van de wandelaar toe. Wees daarom voorzichtig en bedachtzaam want een aanrijding met een fietser of een andere zich snel verplaatsende verkeersdeelnemer kan nare gevolgen hebben. Je kunt vallen waarbij je een been of heup breekt, maar ook op jouw hoofd terecht komen waardoor u hersenletsel oploopt. Voorkomen is beter dan genezen.

Ben je toch slachtoffer geworden van een ongeval en heb je letselschade als voetganger opgelopen neem dan zo snel mogelijk contact op met RN Letselschade. Wij helpen je graag om de maximale schadeclaim schade te claimen, hebben veel ervaring én bezoeken iedereen in Nederland thuis zodat je in alle rust jouw verhaal kunt vertellen.

Letselschade berekenen

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online