Voor alle letselschade die je lijdt als gevolg van een ongeluk kun je een schadevergoeding krijgen, mits een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor hetgeen je is overkomen. Wij helpen je kosteloos vanuit onze kantoren in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht en doen dit door heel Nederland!

Wat is letselschade?

Wanneer je lichamelijk- of psychisch letsel hebt opgelopen door het toedoen van een ander, wordt dit letselschade genoemd. Voor de schade die je ten gevolge hiervan lijdt of geleden heeft, kun je een schadevergoeding claimen. Als de tegenpartij aansprakelijk is, kan voor zowel materiële als immateriële schade een vergoeding worden geclaimd. RN Letselschade helpt je gedurende dit proces, of het nu om licht of ernstig letsel gaat.

Als we spreken over ‘letsel’ gaat dus om schade of een beschadiging die klachten oplevert. Het gaat dus om meer dan enkel botbreuken en wonden. Zaken als gebitsschade, nekklachten en oogletsel vallen hier ook onder. Maar ook ernstige zaken als een amputatie.

We kunnen letselschade op verschillende manieren in kaart brengen. Zo kunnen we de schade onderverdelen in:

 • Lichamelijk letsel: Wanneer je gewond raakt zou de schadeloosstelling bestaan aan het dekken van de medische kosten. Dit omvat (extra) operaties, thuiszorg, fysiotherapie en alles wat jou als benadeelde kan helpen om je leven weer op te kunnen pakken.
 • Pijn: Schade ontstaat na ongevallen door nalatigheid van iemand anders kan niet alleen lichamelijk letsel zijn. Het kan ook gaan om pijn. De pijn van deze verwondingen kan blijvend zijn. Chronische pijn duurt weken, maanden of zelfs jaren.
 • Materiële schade: Gaat niet alleen over de schade aan spullen, zoals een beschadigde auto n.a.v. een verkeersongeval. Het beslaat schade die direct omgerekend kan worden in geld. Voorbeelden hiervan zijn: medicatiekosten of het inhuren van huishoudelijke hulp.
 • Immateriële schade: Ook wel emotionele schade of psychische genoemd, kan na een ongeval leiden tot ernstige mentale- en psychologische problemen. Enkele voorbeelden van emotionele pijn zijn: angststoornissen, slapeloosheid en posttraumatische stress stoornis. De emotionele pijn die slachtoffers ervaren na enig lichamelijk letsel is vaak ernstig en kan levenslange, permanente schade veroorzaken.
 • Inkomstenderving: Wanneer (een deel) van de inkomsten worden misgelopen door letselschade, is er sprake van inkomstenderving. 

Deze verschillende soorten letselschade maken het soms lastig om een letselschade bedrag te bepalen. Daarom is een Letselschade Richtlijn opgesteld. Hierin zijn schadeposten vastgesteld, welke in nagenoeg alle letselschadezaken gebruikt kunnen worden. Hiermee worden discussies voorkomen en is voor eenieder te controleren of de opgegeven bedragen kloppen.

Ik heb letselschade

Heb je letselschade opgelopen door een ander? Letsel gaat niet alleen over ‘zichtbare’ schade. Het gaat over iedere aandoening die jouw leven aantast naar aanleiding van het ongeval. Ook psychische schade valt daarom onder letsel. Denk bijvoorbeeld aan stemmingswisselingen of een whiplash.

Hierdoor kun je te maken krijgen met onvoorziene kosten die vergoed kunnen worden middels een schadeclaim. Wanneer je letselschade wilt berekenen, zullen er een aantal punten op je pad komen:

 • Beoordelen van de schade
 • Aansprakelijkheid derde partij vs. letselschade door eigen schuld
 • Verjaring letselschade

Beoordelen

Het claimen van letselschade start met het laten beoordelen van de schade door onze specialisten. Het proces begint vaak bij het in kaart brengen van de ernst van de situatie. Tijdens het beoordelen van letselschade wordt rekening gehouden met meerdere aspecten, zoals:

 • Ernst van het letsel
 • Invloed van het letsel op het dagelijks leven
 • Tijdsduur van het herstel
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Leeftijd
 • Opleiding
 • Carrièremogelijkheden
 • Privésituatie

Door onze rekenkundige specialisten wordt bijvoorbeeld het verlies aan inkomsten op maat berekend. Bij de berekeningen van de (im)materiële schade is een professionele rekenkundige letselschade expert aanwezig om tot een passend bedrag te komen en te zorgen dat u als slachtoffer een eerlijke vergoeding ontvangt.

Aansprakelijkheid letselschade

Als je letsel hebt opgelopen door het toedoen van een ander, kun je de veroorzaker van jouw letsel aansprakelijk stellen. Loop je over het zebrapad en rijdt een auto je aan? Dan is de automobilist aansprakelijk voor jouw opgelopen letsel. De aansprakelijkheid vaststellen bij letselschade is een belangrijke stap bij het afhandelen van de schadeclaim.

Is er een aansprakelijke partij? Dan moet een aangetekende brief verstuurd worden waarin deze partij aansprakelijk wordt gesteld. Of je nu licht of zwaar letsel opgelopen hebt door het toedoen van een ander. Niet in alle gevallen erkent de wederpartij de aansprakelijkheid. Erkent de wederpartij de aansprakelijkheid niet, dan moet je het aantonen door met bewijsmateriaal te komen.

Gaat het om aansprakelijkheid bij letselschade na een bedrijfsongeval, dan is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. De werkgever is namelijk verplicht om een veilige werksituatie te creëren. Een uitzondering hierop is als de werkgever kan aantonen dat de werknemer roekeloos gedrag vertoonde. 

RN Letselschade begeleid kosteloos bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij bij letselschade.

Letselschade eigen schuld

Bij letselschade door eigen schuld heb je het letsel of de schade zelf (mede) veroorzaakt of verergerd. Dit kan komen door onvoorzichtig te gedragen of niet goed op te letten. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Het niet dragen van een autogordel
 • Tegen een boom aangereden
 • Met teveel alcohol op deelnemen aan het verkeer
 • Op de motor stappen zonder een helm te dragen
 • Niet goed opletten tijdens het oversteken
 • Zonder deugdelijke verlichting rijden

Het hangt helemaal van de situatie af of je volledig, gedeeltelijk of helemaal niet aansprakelijk bent voor de letselschade die het gevolg is van uw eigen gedrag. Kinderen tot 14 jaar zijn nooit aansprakelijk voor letselschade opgelopen in het verkeer.

Verjaringstermijn

In het geval van schade door toedoen van een ander, kun je jouw schade zowel in materiële- als in immateriële zin claimen bij de tegenpartij. Dit dien je binnen de verjaringstermijn van vijf jaar te doen vanaf de datum van ongeval. De verjaringstermijn van letselschade voor minderjarigen start op hun 18e levensjaar.

Wanneer de termijn is verstreken, vervalt je recht op een schadeclaim. Toch zijn er enkele mogelijkheden. Heb je of heeft iemand anders namens jou (bv: partner/zoon/belangenbehartiger/etc.) in de afgelopen vijf jaar contact gehad met de aansprakelijke tegenpartij? Dan maak je mogelijk nog kans op een schadevergoeding. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op.

Letselschadetest

Gebruik ons letselschadescan tool waarmee je snel weet waar je aan toe bent. Wil jij ook direct het resultaat weten? Vul dan de meerkeuzevragen binnen 1 minuut in.

Oorzaken van letselschade

Er zijn allerlei manieren waarop je letselschade op kan lopen. Wij delen hieronder de meest voorkomende manieren. Als je de letselschade vergoed wilt krijgen zijn er een aantal voorwaarden waar de gebeurtenis aan moet voldoen. Je moet namelijk letsel hebben opgelopen door een ongeval waar een ander aansprakelijk voor is. Door dit ongeval heb je schade geleden. Heb je hier vragen over? Wanneer je contact opneemt met de experts van RN Letselschade, ontvang je gegarandeerd snel en vrijblijvend advies.

Letselschade door een verkeersongeval

Een van de meest voorkomende oorzaken van letselschade is een verkeersongeval. Bijvoorbeeld een ongeval met de auto, de fiets of de scooter. In lang niet alle gevallen krijgen de slachtoffers van een verkeersongeval de letselschadevergoeding waar ze recht op hebben. De verzekeraar van de aansprakelijke partij biedt vaak een lager bedrag. Schakel je een van onze ervaren letselschade-experts in dan weet je zeker dat je de schadevergoeding ontvangt waar je recht op hebt!

Arbeidsongeval als oorzaak van letselschade

Ook op het werk gebeuren helaas geregeld ongelukken waardoor er letselschade ontstaat. Wij noemen dit arbeidsongevallen. In de meeste gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de letselschade. Dit komt omdat de werkgever een zorgplicht heeft en voldoende maatregelen moet treffen om ongevallen op het werk te voorkomen.

Dieren en letselschade

Een van de oorzaken van letselschade is een ongeval dat is veroorzaakt door een dier. Bijvoorbeeld een trap van een paard of een hondenbeet. Als een dier letselschade veroorzaakt dan kan je de schade verhalen op de eigenaar van het dier. De eigenaar van het dier is aansprakelijk voor de schade die het dier veroorzaakt. Ook als hij niets aan het ongeval kon doen.

Er zijn nog veel meer gebeurtenissen waardoor letselschade ontstaat. Vanwege een mishandeling of seksueel misbruik, door sport en spel, vanwege het gebruik van onveilige producten of omdat je van de fiets valt.

Letselschadebureau inschakelen

Bij RN Letselschade helpen wij u met het indienen van een letselschadeclaim. Het is al vervelend genoeg dat je letsel opgelopen hebt door een ongeval. Daarom nemen wij kosteloos het werk voor je uit handen als het aankomt op het indienen van een claim. Een persoonlijke werkwijze staat bij ons centraal. Wij komen bij je langs op locatie of behandelen jouw dossier volledig digitaal. Als eerste kantoor in Nederland kunnen wij het dossier volledig digitaal en papierloos verzorgen en houden je per twee tot drie weken op de hoogte. Wil je meer weten over onze werkwijze of het indienen van een letselschadeclaim? Neem dan gerust contact met ons op. 

Letselschade melden

 • Max. bestandsgrootte: 128 MB.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
WhatsApp 9:00 tot 21:00 online