Wat is dat eigenlijk precies, letselschade? Als we spreken over letselschade dan bedoelen we daarmee alle kosten die verband houden met een ongeval. U hoeft natuurlijk niet per se letselschade op te lopen als u een ongeluk krijgt, maar meestal is dat wel het geval. Het kan gaan om een paar schaafwondjes, maar ook om breuken, inwendige letsels of erger. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen en een grote impact hebben op uw leven. Letselschade gaat niet alleen over de schade aan het lichaam, maar kan ook psychische schade met zich meebrengen.

Voor alle schade die u lijdt als gevolg van een ongeluk kunt u een letselschade vergoeding krijgen, mits een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor hetgeen u is overkomen. In dit artikel bekijken we wat letselschade precies is, welke posten onder letselschade vallen, hoe u een vergoeding voor geestelijke schade kunt krijgen en de mogelijkheden om letselschade te claimen. Wij helpen u kosteloos vanuit onze kantoren in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht en doen dit door heel Nederland!

Letselschade nader bekeken

We kunnen letselschade op verschillende manieren in kaart brengen. Zo kunnen we letselschade onderverdelen in:

  • Schade aan spullen
  • Schade aan het lichaam
  • Gevolgschade
  • Psychische schade.

We bekijken deze verschillende onderdelen van letselschade aan de hand van een voorbeeld:

Mevrouw Groen rijdt in haar auto en komt stil te staan voor een rood stoplicht. Op de passagiersstoel naast haar ligt een antieke, waardevolle lamp van haar moeder die zij voor reparatie gaat wegbrengen. Ze kijkt gespannen wanneer het stoplicht op groen springt want zij heeft niet veel tijd omdat zij dadelijk haar twee nog jonge kinderen uit school moet halen. Achter haar rijdt meneer B, die zojuist zijn huis heeft verlaten na een hevige ruzie met zijn vrouw.

Hij is diep in gedachten verzonken, kwaad en zit in gedachten de ruzie te herkauwen. Meneer B let niet goed op en merkt niet dat de auto voor hem is gestopt en voor een rood stoplicht staat. Hij kan niet meer tijdig remmen en botst met een flinke vaart op de auto van mevrouw Groen. Het is een harde klap. Mevrouw Groen heeft de auto achter haar niet zien aankomen omdat zij ingespannen naar het rode stoplicht tuurde en wordt volkomen verrast door de aanrijding van achteren. Haar lichaam en haar hoofd schieten als gevolg van de klap naar voren, waarbij haar hoofd eerst het stuur raakt, vervolgens hard naar achteren zwiept om daarna weer naar voren te slaan. Haar benen zijn bekneld komen te zitten. De antieke lamp die naast haar op de passagiersstoel ligt, is ook naar voren geklapt en ernstig beschadigd.

Er vliegen meer spullen door de auto die op de achterbank lagen: haar handtas en een paar boodschappen die zij net had gehaald. Het blik soep dat in de boodschappentas is door de auto gevlogen en tegen haar schouder aangekomen. Mevrouw Groen is er niet best aan toe, zij is buiten bewustzijn geraakt door de klap met haar hoofd. Meneer Blok is heel erg geschrokken maar gelukkig minder ernstig gewond.

Schade aan spullen

De aanrijding van achteren heeft voor aardig wat schade aan spullen gezorgd. Allereerst is natuurlijk de auto flink beschadigd. Van de antieke lamp is niet veel meer over en er zijn wat kleinere spullen beschadigd die in de handtas van mevrouw Groen zaten, alsmede de boodschappen.

Schade aan het lichaam

Mevrouw Groen heeft flink wat verwondingen opgelopen als gevolg van het ongeval. Zij heeft schaafwonden en snijwonden aan haar benen en één been is gebroken. Door de klap die zij heeft gemaakt met haar hoofd heeft zij een flinke hoofdwond en naar later blijkt een ernstige whiplash. Het blik soep heeft voor een flinke kneuzing aan haar schouder gezorgd.

Gevolgschade

De verwondingen die mevrouw Groen heeft opgelopen, hebben ook geleid tot gevolgschade. Dit is schade die niet direct haar oorzaak vindt in het ongeval zelf maar daarvan een uitvloeisel is. Mevrouw Groen kon lange tijd niet werken en omdat zij een eigen bedrijf heeft, heeft dit geleid tot inkomstenderving. Zij kon minder werken en daardoor minder geld verdienen. Ook had zij een tijd extra hulp nodig in huis. Met name de whiplash en het gebroken been hebben ertoe geleid dat zij niet meer zelf voor haar kinderen kon zorgen en haar huishouden kon doen. Ook het uitlaten van de hond was een probleem. Daarvoor moest iemand worden ingeschakeld.

Psychische schade

Mevrouw Groen is heel erg geschrokken van het ongeluk. Zij heeft haar achterligger helemaal niet zien aankomen en werd volledig onverwacht geconfronteerd met een zware aanrijding met flink letsel tot gevolg. De whiplash heeft haar enorm veel ellende bezorgd. Het bedrijf liep niet goed meer, zij kon haar vak niet meer uitoefenen, niet meer zelf voor haar kinderen zorgen en zij is inmiddels erg angstig om nog in de auto te rijden. Psychische schade wordt vergoed door middel van smartengeld. Dit is een vergoeding voor geleden verdriet, pijn, angst en andere psychische gevolgen.

Wij helpen bij letselschade

RN Letselschade regelt alle zaken omtrent het claimen van letselschade. Dit doen we op een transparante en persoonlijke wijze. Wij hechten veel waarde aan regelmatig contact. Zo zorgen wij dat u altijd op de hoogte bent van de ontwikkelingen door minstens iedere twee weken contact te houden. Wilt u meer informatie over de hulp die wij bieden bij het claimen van een schadevergoeding? Neem dan gerust contact met ons op.

Letselschade claimen

Het slachtoffer dat letselschade heeft opgelopen door de schuld van iemand anders heeft recht op vergoeding van alle kosten die voortvloeien uit het ongeval. Het slachtoffer moet dan wel kunnen bewijzen dat die ander aansprakelijk is voor die schade en deze aansprakelijk kunnen stellen. De letselschadevergoeding bestaat dus uit kosten aan spullen, de schade aan het lichaam, de gevolgschade en de psychische schade. We kijken hierna welke letselschade posten allemaal voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Letselschade posten

Omdat elk ongeluk uniek is, zijn er ook steeds andere letselschade posten die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. De hoogte van de letselschadevergoeding is daarnaast ook nog eens afhankelijk van de persoonlijke situatie. Een gebroken vinger hoeft op zich niet zoveel schade met zich mee te brengen. Als u postbode bent dan kunt u wellicht de post ondanks de gebroken vinger toch blijven rondbrengen. Bent u echter gitarist of pianist van beroep dan zult u lange tijd niet kunnen werken. Het is maar net wat uw persoonlijke situatie is. Hieronder bekijken we een aantal letselschade posten die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen maar volledig afhankelijk zijn van de situatie.

  • Voor vergoeding komen in ieder geval kosten aan spullen in aanmerking. U kunt daarbij denken aan een reparatie aan een auto of een fiets, een laptop, een kapotte bril, kapotte kleding.
  • Medische kosten. Hoewel iedereen in Nederland verplicht verzekerd is tegen ziektekosten, krijgt u vaak toch te maken met kosten die niet worden vergoed. Denk aan medicijnen waarvoor u een eigen bijdrage moet betalen, therapieën zoals fysiotherapie en natuurlijk de eigen bijdrage die u anders wellicht niet had hoeven aanspreken.
  • Kosten van vervoer. Wellicht moet u als gevolg van het ongeluk een tijdje extra kosten maken voor vervoer. Dat kan gaan om een taxi naar de huisarts of naar het ziekenhuis maar ook om extra kosten naar bijvoorbeeld uw werklocatie, misschien kunt u wel doorwerken maar kunt u niet zelf autorijden zodat u gebruik moet maken van het openbaar vervoer of van een taxi.
  • Verhuizing of verbouwing. Bent u ernstig gewond geraakt dan kan dit gevolgen hebben voor de rest van uw leven. Misschien moet u verhuizen omdat u op een bovenetage woont en de trap niet meer kunt oplopen. Wellicht moeten een verbouwing plaatsvinden aan uw woning zodat u beneden kunt slapen en op de begane grond een badkamer tot uw beschikking heeft, wellicht moet uw huis rolstoelvriendelijk worden gemaakt of heeft u een traplift nodig.
  • Inkomensschade. Ernstig letsel betekent vaak enige of langere tijd niet kunnen werken. Dit kan betekenen dat uw inkomen achteruitgaat. Deze inkomstenderving dient te worden vergoed.
  • Gemiste promotie of studievertraging. Misschien stond u kort voor het ongeval net op de nominatie voor een promotie en kan deze nu niet doorgaan omdat u een tijd niet of minder kunt werken. Letsel oplopen bij een ongeluk kan ook betekenen dat u het lopende studiejaar niet kunt afmaken en een extra studiejaar nodig heeft. De kosten van een gemiste promotie, gemiste 13e maand, omzetverlies en studievertraging komen allemaal in aanmerking voor vergoeding.

Immateriële schade

Immateriële schade is een ander woord voor psychische schade. De vergoeding die u kunt krijgen voor psychische schade heet smartengeld. Smartengeld is natuurlijk erg moeilijk te berekenen.

Zaken als pijn, verdriet, angst en onzekerheid laten zich niet eenvoudig vertalen in geld. Om de hoogte van de smartengeld vergoeding te bepalen wordt door de rechter vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde smartengeldgids. In het verleden toegekende smartengeld vergoedingen zijn in deze gids opgenomen. Ook uw letselschade advocaat kan gebruik maken van de smartengeldgids zodat deze u kan informeren over de hoogte van de smartengeld vergoeding waarop u ongeveer recht heeft.

De hoogte van de smartengeld vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Uiteraard is de ernst van het letsel daarbij een belangrijke factor. Echter, de impact die een en ander op uw leven heeft, is eveneens een belangrijke factor. Zo hoeven littekens in het gezicht niet het gevolg te zijn van ernstig letsel, maar kan de impact hiervan op uw leven enorm zijn. Zeker als het om kinderen gaat. Over het algemeen is de smartengeld vergoeding voor ongevallen waarbij kinderen zijn betrokken sowieso hoger.

Bij de berekening van smartengeld wordt ook gebruik gemaakt van categorieën, variërend van zeer licht, licht, matig, ernstig tot zeer ernstig letsel. Een van de meest ernstige letsels is de hoge dwarslaesie waardoor het slachtoffer levenslang afhankelijk is van hulp van derden. Het mag duidelijk zijn dat hier een hoge smartengeld vergoeding tegenover staat. Uw letselschade advocaat kan u uitgebreid informeren over smartengeld.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Wanneer u lichamelijk of psychisch letsel hebt opgelopen door toedoen van een ander, wordt dit letselschade genoemd. Letselschade kan opgelopen worden in verschillende situaties. De drie meest voorkomende ongevallen waarbij letselschade voorkomt, zijn een verkeersongeval, arbeidsongeval of een medische fout. Voor de schade die u ten gevolge hiervan lijdt of geleden heeft, kunt u een schadevergoeding claimen. Als de tegenpartij aansprakelijk is, kan voor zowel materiële als immateriële schade een vergoeding worden geclaimd. RN Letselschade helpt u gedurende dit proces, of het nu om licht of ernstig letsel gaat. Lees meer.

Welke letselschade bedragen moet ik aan denken?

De Nederlandse letselschade bedragen zijn de Amerikaanse niet, waar men enkele honderden tot miljoenen dollars claimen. Toch kunnen de bedragen in Nederland ook aardig oplopen vanaf enkele duizenden euro’s, voor tijdelijke ongemakken. Maar dient dan wel een ervaren jurist of advocaat in huis te hebben. Dit kan oplopen tot wel miljoenen euro’s voor meervoudige en extreem zware letsels. Het is dan ook een belangrijke zaak om een goed team van specialisten aan te stellen die alle mogelijk schade componenten uitrekenen van uw schadevergoeding bij letselschade. Lees meer over letselschade bedragen.

Wat is een whiplash?

De vraag “wat is een whiplash?” kan eenvoudig worden beantwoord met “een letsel aan de nek”. Helaas is het bewijzen van een whiplash vaak niet eenvoudig. Het lastige met een whiplash is namelijk dat schade aan de nek niet altijd goed is aan te tonen door een röntgenfoto. Er kan dan discussie ontstaan over de letselschade vergoeding als u een whiplash heeft opgelopen na een ongeval. Een whiplash ontstaat vaak door een kop-staartbotsing. U wordt van achteren aangereden terwijl u staat te wachten voor het rode stoplicht. Het is een veel voorkomend ongeluk én veelvoorkomend letsel en een whiplash kan grote gevolgen hebben voor uw leven. Naast pijn en andere klachten in de nek zijn er vaak problemen in verband met het werk met alle financiële gevolgen van dien. Lees meer over whiplash.

Kan ik letselschade claimen bij eigen schuld?

Kinderen tot 14 jaar zijn nooit aansprakelijk voor letselschade opgelopen in het verkeer. Ondanks letselschade door eigen schuld valt hen niets te verwijten. Bij hoge uitzondering kan de bestuurder van een motorvoertuig een beroep doen op overmacht. Kinderen zijn nu eenmaal speels en gedragen zich onvoorspelbaar. Andere verkeersdeelnemers moeten hierop alert zijn en hier rekening mee houden. In casu betekent dit dat zij hun snelheid zodanig moeten aanpassen dat er altijd tijdig kan worden geremd voor een onverwacht overstekend kind.

– Meeste mensen hebben een aanvullende dekking bij een autoverzekering (SVI)
– Voetgangers en fietsers zijn beschermd bij de wet
– Organisaties welke het openbaar vervoer uitvoeren hebben een zorgplicht.

Fietsers en voetgangers behoren net als kinderen tot de groep zwakkere verkeersdeelnemer. Zij zijn extra beschermd door de wetgever en krijgen altijd minimaal 50% van hun letselschade vergoed. Ook al is sprake van letselschade eigen schuld.

In alle situaties moet worden gekeken wat de bijdrage aan het ongeval van elk van partijen is geweest. Droeg u geen autogordel en heeft dit uw letsel verergerd? Dan krijgt u minder letselschade vergoeding. Het kan ook zo zijn dat het feit dat u geen autogordel droeg niet van invloed is geweest op het letsel en u toch 100% letselschade vergoeding krijgt.

Is er sprake van een bedrijfsongeval? Het slachtoffer heeft altijd recht op een volledige letselschadevergoeding, ook wanneer de letselschade door eigen schuld is ontstaan. Dit is zo in de wet geregeld.

Hoe kan ik letselschade berekenen?

U heeft recht op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld als u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval als en letsel heeft opgelopen. Zelfs al bij een blauwe plek of een tijdelijk ongemak! Een voorwaarde daarvoor is dat de andere partij aansprakelijk kan worden gesteld voor uw schade. Soms heeft u ook recht op schadevergoeding als het ongeval uw eigen schuld was. Als fietser of voetganger heeft u altijd recht op minimaal 50% letselschadevergoeding, ongeacht de schuldvraag.

Het berekenen van letselschade is ook afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u een been breekt, dan kunt u misschien uw kantoorwerk vrij snel weer oppakken. Breekt u echter een vinger en heeft een kantoorbaan? Dan kunnen de gevolgen van dit ‘relatief eenvoudig’ letsel toch groot zijn.

Is er sprake van eenvoudige letsel? Dan bestaat de berekening van de letselschade doorgaans uit de directe kosten. Te denken aan medische kosten en schade aan uw kleding. Is uw bril beschadigd en heeft u schrammen op uw gezicht? Laat uw letselschade berekenen. Daarnaast heeft u misschien kosten voor een taxi gemaakt of heeft u tijdelijk minder inkomsten. U komt zelfs in aanmerking voor een vergoeding voor het uitlaten van uw hond! Lees meer of bereken nu.

Smartengeld zonder letsel

Het is ook mogelijk dat iemand in aanmerking komt voor smartengeld zonder dat deze persoon letselschade heeft opgelopen of slachtoffer was van een ongeval. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u toeschouwer bent geweest van een ernstig ongeval. U wandelde rustig op straat en zag volkomen onverwacht hoe een fietser werd aangereden door een auto waarvan de bestuurder veel te hard reed. De fietser vloog door de lucht, smakte tegen een lantaarnpaal en was op slag dood. U bent ontzettend geschrokken, dagenlang volkomen van slag, heeft nachtmerries en kunt zich niet meer concentreren op uw werk. Hetgeen u heeft gezien heeft een enorme impact op uw leven. In dergelijke gevallen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding smartengeld. Stel dat u de fietser kende, dan heeft dit zo mogelijk een nog grotere impact. Uzelf was niet direct betrokken bij het ongeluk maar was toch slachtoffer.

Uw letselschade advocaat

Letselschade claimen is niet eenvoudig. Er moeten berekeningen worden gemaakt, de tegenpartij moet aansprakelijk worden gesteld, er moeten stukken worden opgesteld en er is juridische kennis voor nodig. En dit allemaal in een periode waarin u gewond bent en moet herstellen. De hulp van een letselschade specialist is dan ook onontbeerlijk. Hij of zij kan u volledig bijstaan in het gehele proces van claimen van letselschade. Inclusief het claimen van smartengeld.

RN Letselschade is een specialist op het gebied van claimen van letselschade. Vanuit onze vestigingen in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam bezoeken wij slachtoffers van verkeer– en bedrijfsongevallen om hen bij te staan bij het claimen van hun letselschade. Wij beschikken over een jarenlange ervaring en juridische kennis. Het is plezierig om te weten dat de kosten van uw letselschade specialist worden meegenomen bij de berekening van de letselschade vergoeding. Ook deze kosten moeten worden vergoed door de schuldige partij zodat u zelf niets hoeft te betalen.

De tegenpartij laat zich altijd bijstaan door een expert. Indien het om een auto-ongeluk gaat, is dit meestal een grote verzekeringsmaatschappij die specialisten in dienst heeft. Het is daarom belangrijk dat u ervoor zorgt ook over goede juridische bijstand te beschikken. Immers, zo vergroot u de kans aanzienlijk te krijgen waar u recht op heeft: de maximale letselschade vergoeding.

Op de website van RN letselschade vindt u uitgebreide informatie over letselschade en alles wat daarmee samenhangt. Ook kunt u zelf al een eerste berekening maken van de letselschade vergoeding waarop u recht heeft. Tenslotte is het mogelijk via de website al een dossier aan te maken. Bel ons gerust voor het maken van een afspraak bij u thuis. Wij nemen dan samen met u door wat er is gebeurd, informeren u uitgebreid en nemen u de gehele procedure uit handen. Zo kunt u zich volledig richten op uw herstel.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online