Een letselschade specialist is iemand die partijen in een letselschadezaak kan bijstaan. Hij of zij beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op tal van gebieden. Een ongeval brengt doorgaans schade met zich mee en als iemand anders aansprakelijk is voor dat ongeval, moet deze partij alle schade vergoeden. Het claimen van letselschade is ingewikkeld en vraagt om allerlei specifieke kennis. Juridische kennis, maar ook kennis van verschillende letsels en om de vaardigheid te onderhandelen met de wederpartij. Een letselschade specialist kan een advocaat zijn maar ook een jurist.

Letselschade advocaat en jurist

Een letselschade advocaat en letselschade jurist doen in grote lijnen hetzelfde werk. Het verschil tussen beide bestaat hierin dat een advocaat een procedure bij de rechtbank kan voeren. Dit is echter in veruit de meeste gevallen niet nodig. Zo’n 95%, meer dan 9 op de 10 zaken, wordt buiten de rechter om afgehandeld. Schakel jij een letselschade specialist van RN letselschade in, dan kunnen we je bijstaan in alle facetten. Mocht je op enig moment een advocaat nodig hebben dan kunnen wij jou snel naar een letselschade advocaat doorverwijzen. Wij hebben daarvoor korte lijnen maar het komt niet vaak voor.

Taken letselschade specialist

De taken van een letselschade specialist zijn zeer divers. Hij of zij begint met het in kaart brengen van de aansprakelijkheid. Vervolgens moet deze partij aansprakelijk worden gesteld. Aansluitend moet de letselschade worden berekend. Dit is niet gemakkelijk. Er kunnen allerlei kostenposten spelen. Veel voorkomende kostenposten zijn extra vervoerskosten, kosten voor hulp, de kosten van niet vergoede medische kosten en reparatie of vervanging van persoonlijke eigendommen. Gaat het om een ernstige zaak en kan het slachtoffer een tijd niet werken, dan spelen er ook gederfde inkomsten mee. Dit is een lastig te berekenen letselschade post.

In zeer ernstige gevallen kan het om nog ingewikkelder kwesties gaan zoals het verbouwen van de eigen woning of het rolstoelvriendelijk maken daarvan. Dit maakt de berekening van de letselschade claim moeilijk, zeker als er een beschermde verkeersdeelnemer bij betrokken is. In dergelijke gevallen heeft deze verkeersdeelnemer altijd recht op een letselschade vergoeding maar kan de verdeling anders zijn. Bijvoorbeeld 75%/25%.

Betrokken en ervaren

De letselschade specialisten van RN Letselschade zijn zeer betrokken. Wij staan onze slachtoffers volledig bij, van A tot Z. Zo komen we bijvoorbeeld ook bij je thuis om de zaak te bespreken. Omdat wij over veel ervaring beschikken kunnen wij ook goed onderhandelen met de wederpartij. Het lezen en begrijpen van medische dossiers en het onderhandelen met medisch specialisten behoort ook tot onze taken. Of het nou gaat om een whiplash, een dwarslaesie of meer eenvoudig letsel zoals gebroken ledematen.

Ook voor smartengeld

Een letselschade zaak draagt altijd twee aspecten in zich: de daadwerkelijke kosten (materiële schade) en de psychische schade (immateriële schade). Hoewel de materiële kosten vaak al lastig zijn te berekenen, is het berekenen van smartengeld helemaal moeilijk. Immers, hoe kan je een vergoeding berekenen voor pijn en verdriet? Een letselschade specialist van RN Letselschade heeft ook ervaring met het claimen van smartengeld. Hierbij maken wij, net als de rechter, gebruik van de Letselschadegids. Hierin zijn toegekende smartengeld vergoedingen opgenomen van eerdere letselschadezaken.

Gratis rechtsbijstand bij jouw letselschadezaak?

Als je direct jouw letselschade meldt, helpt RN Letselschade je snel en goed verder. Binnen 60 minuten spreek je een letselschadespecialist die jou vrijblijvend adviseert.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online