Heb je een ongeluk gehad in Hoorn? Dan ben je waarschijnlijk op zoek naar een letselschade expert in Hoorn. Iemand die jou kan bijstaan tijdens de letselschade procedure om al je schade te claimen. Immers, degene die schuld heeft aan jou ongeluk moet alle kosten vergoeden. Het kan gaan om een bedrijfsongeval in Hoorn, een verkeersongeval of om een ander ongeluk. Als je rustig in een parkje loopt en door een hond wordt gebeten, dan moet de bezitter van de hond jouw schade vergoeden. Er zijn veel verschillende soorten ongelukken die leiden tot een letselschade vergoeding. Voorwaarde is wel dat je moet kunnen bewijzen dat iemand anders aansprakelijk is voor het ongeval.

Letselschade claimen en aansprakelijkheid

In vrijwel alle gevallen moet je kunnen aantonen dat iemand anders schuldig is aan jouw ongeluk om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding. Uitzondering daarop zijn sommige verkeersongevallen. Er zijn namelijk beschermde verkeersdeelnemers die altijd recht hebben op een letselschadevergoeding. Het gaat om voetgangers, fietsers en kinderen. Zij zijn kwetsbaarder en genieten daarom meer bescherming. Ook als een beschermde verkeersdeelnemer zelf schuld heeft, of gedeeltelijk schuld heeft aan een ongeluk, heeft diegene toch recht op een vergoeding. Minimaal op 50% van alle kosten. Heb je in Hoorn een verkeersongeluk gehad dan staan de experts van RN Letselschade klaar om jou te helpen bij de letselschade procedure. Dat geldt overigens voor alle plaatsen in Nederland!

De wederpartij kan een persoon zijn maar ook je werkgever (bedrijfsongeval) of de overheid. Bijvoorbeeld als je in Hoorn als gevolg van een slecht onderhouden stoep ten val bent gekomen.

De letselschade procedure

Een letselschade procedure kan behoorlijk ingewikkeld en tijdrovend zijn. De procedure begint met het bepalen van de schuldvraag en de aansprakelijkheid. Daarna moet de wederpartij officieel  aansprakelijk worden gesteld en volgt de letselschade berekening. Die berekening kan heel ingewikkeld zijn en is afhankelijk van de situatie van het ongeval én van de persoonlijke situatie. Er moet worden onderhandeld met de wederpartij. Het is meestal een letselschade expert van een verzekeringsbedrijf. RN Letselschade heeft ruime ervaring met zowel het berekenen van letselschade als het voeren van de onderhandelingen. Daarnaast zijn wij heel betrokken bij onze cliënten en komen bij ook naar Hoorn om alles met het slachtoffer te bespreken. Belangrijk: onze cliënten hoeven niets te betalen voor onze hulp want ook onze kosten moeten door de wederpartij worden betaald.

Berekening letselschade

Zoals hiervoor al gezegd is het berekenen van de letselschade vaak niet eenvoudig. Om te beginnen moet alles worden vergoed dat bij het ongeval stuk is gegaan. Dat kan je fiets zijn, een auto maar ook iets wat je bij je had. Bijvoorbeeld een muziekinstrument, rollator of dure tas. Doorgaans spelen er ook medische kosten. Het gaat dan om alle kosten die niet worden vergoed door je zorgverzekering. Bijvoorbeeld pijnstillers die je bij een drogist hebt gekocht, de eigen bijdrage die je hebt moeten betalen voor het huren van hulpmiddelen of therapieën die niet door je zorgverzekering worden vergoed. Slachtoffers van ongelukken krijgen vaak ook te maken met extra vervoerskosten.

Een lastige berekening volgt als het slachtoffer enige tijd niet kan werken. Het slachtoffer wordt dan geconfronteerd met een lager inkomen, zeker als het om een ondernemer gaat. Dit zijn de zogenaamde gederfde inkomsten. Tenslotte kunnen er nog allerlei andere kosten spelen: de woning moet worden verbouwd en/of rolstoelvriendelijk worden gemaakt, er moeten kosten worden gemaakt voor hulp in huis of bij de persoonlijke verzorging en allerlei andere mogelijke kosten.

Smartengeld

Naast de vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten, ook wel materiële kosten, bestaat er vaak ook recht op smartengeld. Dit heet ook wel immateriële kosten. Het is een vergoeding voor psychisch leed als gevolg van het ongeluk. Je hebt verdriet gehad, pijn geleden, bent bang geweest of je hebt je erg veel zorgen gemaakt. De vergoeding smartengeld staat volledig los van letselschadevergoeding.

RN Letselschade

RN Letselschade helpt iedereen in Nederland bij het claimen van letselschade. Wij hebben kantoren in Amsterdam en Rotterdam maar komen ook bij onze cliënten thuis om alles door te spreken. Wij hebben een jarenlange ervaring, een uitgebreide expertise en zijn zeer betrokken. Wij doen er alles aan om onze cliënten dat te geven waar ze recht op hebben: de maximale letselschade vergoeding en smartengeld. Omdat wij op basis van No cure no pay werken hoeven onze cliënten niets te betalen. Mocht een zaak onverhoopt niet tot een letselschadevergoeding leiden, dan hoef je niets te betalen. Heeft de zaak wel succes, en dat is meestal het geval, dan moet de aansprakelijke partij onze kosten betalen.

Heb je een ongeluk gehad in Hoorn, woon je in Hoorn, neem dan gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend informatief gesprek.

WhatsApp 9:00 tot 21:00 online